Wat kan EXL Consult voor u betekenen?

– Voorraadadministratie secundaire brandstoffen

 • Complete administratie voor het bijhouden van de aanvoer en verbruik van secundaire brandstoffen (biomassa) bij een kolencentrale.
 • Automatische koppeling met de weegbrug voor het verwerken van de aanvoergegevens.
 • Terugkoppeling van gegevens naar een DB middels een automatische .CSV export
 • Automatische e-mailmeldingen vanuit het programma naar verantwoordelijke afdelingen.
 • Auditbestendigheid jaarlijks getoetst door de fa. KIWA en PWC.

– Inkoop Dashboard

 • Complete registratie van nieuwe en bestaande contracten/orders.
 • Module voor het inzichtelijk maken van de (jaarlijkse) kostenbeparing.
 • Multi-user toegang tot éénzelfde bestand waaruit de gebruiker een nieuw contract kan wegschrijven en hierbij automatisch het éérstvolgende nummer krijgt toebedeeld.

– ARBO meldingen registratie

 • Registratie en beheersing van nieuwe en bestaande van ARBO-/Milieumeldingen.
 • Automatische notificatie naar verantwoordelijke afdelingen/personen bij nieuwe meldingen.
 • Inzichtelijke rapportagemogelijkheden welke door de gebruiker naar wens zijn in te stellen.
 • Wordt breed toegepast op meerdere energiecentrales.

– Voorraadadministratie steenkolen

 • Complete administratie voor het bijhouden van de aanvoer en verbruik van steenkolen bij een kolencentrale.
 • Grafische presentatie van actuele voorraad op een kolenpark.
 • Terugkoppeling van gegevens naar een DB middels een automatische .CSV export.
 • Auditbestendigheid jaarlijks getoetst door de fa. BMC en PWC.

– Bouwgrondstoffenadministratie

 • Afvoeradministratie voor het bijhouden van Bodemas/Vliegas/Gips afvoer per as of schip
 • Grafische presentatie van actuele voorraad
 • Terugkoppeling van dagelijkse voorraadgegevens naar een externe partij
 • Auditbestendigheid jaarlijks getoetst door de fa. BMC.

– Projecten Dashboard

 • Inzicht in lopende projecten op een nucleaire installatie (Portfolio en Projectmanagement) middels een .csv export vanuit het planpakket Primavera P6.
 • Door meerdere gebruiker tegelijk en direct te benaderen via een netwerk optie.
 • Direct e-mail mogelijkheid van (custom) rapportages vanuit de dashboard omgeving.
 • Wordt breed toegepast binnen een nucelaire energiecentrale.
 • Automatische alarmering op verschillende niveau’s.

– Projecten voortgang rapportages

 • Automatische koppeling met een netwerk DB waaruit gegevens ingelezen en weggeschreven kunnen worden direct vanuit het Excel bestand (ca. 100 projecten tegelijk).
 • Meerdere gebruikers (ca. 10) welke tegelijk kunnen ophalen/wegschrijven naar de DB.
 • Vele automatische koppelingen voor het eenvoudig en versneld invoeren van gegevens.
 • Wordt toegepast binnen een nucelaire energiecentrale.
 • Geeft direct informatie weer op managementniveau na invoeren van gegevens door overige gebruikers.

– Beschikbaarheid Kolencentrale

 • Deze wordt dagelijks ge-exporteerd naar een .csv bestand vanuit eenzelfde invulblad door de dienstdoende medewerkers.
 • Maandelijks overzicht vanuit een rapportagebestand op te roepen via een importfunctie welke de dagelijkse .csv bestanden inleest.

– EasyAdmin maatwerk

 • Aanpassen van facturen/offerte lay-out naar wens.
 • Toevoegen van invoermogelijkheden in inkomsten/uitgavenblad.
 • Toevoegen van programma opties, afhankelijk per branche.
 • Vele kleinere aanpassingen naar de wens van de klant.

– Diversen

 • Diverse Export tools om gegevens vanuit een Excel bestand over te zetten naar een (voorafbepaald format) .csv bestand.
 • Invulformulieren met specifieke voorwaarden voor het juist invoeren van gegevens.