Office 2010 – Excel

Les 4: Opties in Excel (1)

Categorie “Algemeen”

Wanneer we het dialoogvenster “Opties voor Excel” openen vinden we aan de linkerzijde de verschillende categorieën, aan de rechterzijde de verschillende opties voor de geselecteerde categorie.
De eerste categorie is de categorie “Algemeen” met volgende opties:

 • Miniwerkbalk weergeven bij selectie:
  wanneer deze optie is aangevinkt geeft dit een miniwerkbalk (1) weer, wanneer we de tekst of getallen selecteren in een cel, waarmee we deze kunnen opmaken.
  Vind je dit vervelend schakel je deze optie uit. Wens je toch de miniwerkbalk te zien wanneer deze is uitgeschakeld, rechtsklik je het geselecteerde in een cel.
 • Live-voorbeelden inschakelen:
  deze optie toont ons een voorbeeld hoe het werkblad er zal uitzien, wanneer we voor deze opdracht kiezen. Heel interessant.
 • Kleurschema: lijkt me duidelijk
 • Stijl voor scherminfo:
  deze optie geeft een informatievenster (2) weer met de beschrijving van de knop waarover je de muisaanwijzer beweegt.
 • Dit lettertype gebruiken: lijkt me duidelijk
 • Tekengrootte: lijkt me duidelijk
 • Standaardweergave voor nieuwe bladen: al deze opties lijken me wel duidelijk.
 • Aantal op te namen bladen: hiermee stellen we het gewenste aantal werkbladen in waarmee we een nieuwe werkmap willen beginnen. Standaard staat dit ingesteld op drie, maar werk jij meestal met slechts een werkblad, dan kun je dit hier instellen. Een werkblad toevoegen duurt toch slecht een fractie van een seconde.
 • De laatste optie “Gebruikersnaam” lijkt me ook duidelijk.

les04_image001

 

Categorie “Formules”

Tweede categorie is de categorie “Formules”.
Veel zou ik hier niet aan wijzigen.
Misschien het enige is het “Automatisch” berekenen van een werkmap (1). Wanneer je werkt met extreem uitgebreide en ingewikkelde werkbladen, zou je deze optie op “Handmatig” kunnen instellen. Op deze manier zal Excel niet telkens de berekeningen uitvoeren wanneer je de inhoud van een cel wijzigt. Want de tijd dat Excel bezig is met het uitvoeren van berekeningen, kun je niks anders doen.
Dus enkel wanneer de automatische berekeningen de werking met Excel vertraagt, zou je deze optie kunnen instellen op “Handmatig”. Wanneer dit is ingesteld op “Handmatig”, moet je de toets F9 op je toetsenbord klikken om Excel de berekeningen in het werkblad te laten uitvoeren.

 

les04_image002

 

Categorie “Controle”

De derde categorie is de categorie “Controle”.
Al deze opties zijn net hetzelfde dan in de applicatie Word en lijken me wel duidelijk.
Misschien het enige waarover een woordje uitleg zijn de “AutoCorrectie-opties” (1).
Wanneer we hierop klikken, opent een dialoogvenster (2) waarin we onder meer ingetypte gegevens kunnen vervangen door ander gegevens (3). Dit kan zijn nut wel hebben, bijvoorbeeld wanneer je de naam van je firma meermaals moet intypen. Maar ook dit is net hetzelfde dan in Microsoft Word.

 

les04_image003

Categorie “Opslaan”

In de categorie “Opslaan” bepalen we de plaats waar Excel het auto-herstelbestand (1) moet opslaan en de locatie van het standaardbestand (2).
Het auto-herstelbestand is een tijdelijke back-up dat Excel voor je maakt elke x-aantal minuten. Standaard staat dit ingesteld op 10 minuten, maar wens jij dit te wijzigen typ je het aantal minuten in het invulvak (3).
Wanneer je echter het bestand opslaat, zal dit de back-up die gemaakt werd door Excel, overschrijven.

 

les05_image001

 

Categorie “Taal”

Wanneer je Excel moet gebruiken in een andere taal, kun je dit hier wijzigen.
Dit zal de taal van de knoppen in Excel niet wijzigen, maar enkel de grammaticacontrole uitvoeren in deze taal.

Categorie “Geavanceerd”

In de categorie “Geavanceerd” vinden we een aantal opties dat je kunt instellen wanneer je gewend bent met Excel te werken. Bijvoorbeeld de richting dat de cursor uitgaat wanneer je de Entertoets hebt ingedrukt, de opmaak, eigenlijk een hele hoop die je maar eens moet doornemen wanneer je wat gewend bent met Excel te werken.

 

les05_image002

 

Categorie “Lint aanpassen”

Dit is nieuw in Excel 2010 en wordt uitgelegd in de volgende les.

Categorie “Werkbalk Snelle toegang”

Dit is niet nieuw in Excel 2010, maar wordt ook uitgebreid besproken in een volgende les.

Categorie “Invoegtoepassingen”

Invoegtoepassingen zijn aangepaste opdrachten en nieuwe functies die kunnen worden toegevoegd aan Excel.
Wanneer je Excel 2010 installeert op je computer, worden er reeds meerdere van deze invoegtoepassingen op je computer geïnstalleerd.
Een aantal worden als “actief” (1) bestempeld een aantal als “niet actief” (2).
Zo vinden we bijvoorbeeld bij de actieve invoegtoepassingen de PDF-Maker (3) waarmee we van ons Excelbestand een pdf-bestand kunnen maken.

De actieve invoegtoepassingen zijn geïnstalleerd op je computer en worden gebruikt door Excel.
De niet-actieve zijn enkel geïnstalleerd op jouw computer, maar worden niet gebruikt door Excel.
Wens je een niet-actieve invoegtoepassing actief te maken selecteer je deze in de lijst met niet-actieve invoegtoepassingen, en je klikt de knop “Start” (4).

 

les05_image003

 

Categorie “Vertrouwenscentrum”

In het Vertrouwenscentrum vind je de instellingen voor beveiliging Excel-bestanden

Wanneer je de instellingen voor het Vertrouwenscentrum wijzigt, kan de beveiliging van uw computer en andere computers in het netwerk aanzienlijk worden verbeterd of verslechterd. Dus neem eerst contact op met de systeembeheerder of overweeg de risico’s voordat je de instellingen voor het Vertrouwenscentrum wijzigt.