Office 2010 – Excel

Les 6: Werkbalk “Snelle toegang”

De werkbalk “Snelle toegang”

De werkbalk “Snelle toegang” geeft ons de mogelijkheid met één klik een opdracht uit te voeren.
Standaard beschikt standaard over drie knoppen “Opslaan”, “Ongedaan maken” en “Opnieuw”.

 

les08_image001
De werkbalk “Snelle toegang” kan niet worden verwijderd van het scherm.
Wel kan men de positie hiervan wijzigen:
1. je plaatst deze boven het lint, wat de standaard instelling is, of
2. je plaatst deze onder het lint.

Om deze onder het lint te plaatsen rechtsklik je een opdracht in het lint, of een opdracht in de werkbalk Snelle toegang, en kies je uit het drop-downmenu “De werkbalk Snelle toegang onder het lint weergeven”.
Om deze daarna terug boven het lint te plaatsen, herhaal je deze handelingen.
Door te klikken op het naar beneden wijzend pijltje naast de werkbalk kunnen we opdrachten toevoegen.

De meest gebruikte opdrachten verschijnen in een drop-downlijst.les08_image002

Wens je een opdracht toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang, dan klik je de opdracht in de lijst.

Je zult zien dat deze nu is aangevinkt.
Wens je een opdracht te verwijderen uit de werkbalk Snelle toegang, klik je nogmaals op deze opdracht in de lijst, of rechtsklik je de opdracht in de werkbalk, en kies je “Verwijderen uit werkbalk snelle toegang”

Wens je een opdracht toe te voegen die niet voorkomt in de lijst, klik je Meer opdrachten…

De werkbalk “Snelle toegang” aanpassen

Dit opent het dialoogvenster “Opties voor Excel”, categorie “Werkbalk Snelle toegang”

Alle beschikbare opdrachten in Excel vinden we in deze lijsten.
De opdrachten zijn verdeeld in categorieën. Klik het naar beneden wijzend pijltje om een andere categorie te kiezen uit de drop-downlijst in het vak “Kies opdracht uit:” (1).

 

les08_image003

 

Selecteer de opdracht in het rechtse venster (2), en klik de knop “Toevoegen>>>” (3).
Om een opdracht te verwijderen, selecteer je de opdracht in de rechtse kolom, en klik je de knop “Verwijderen” (4).

Door te klikken op de pijltjes boven en onder (5) kan je de positie van de opdracht wijzigen in de werkbalk Snelle toegang.

In het vak “Werkbalk Snelle toegang aanpassen:” (6) kan men kiezen of je deze instellingen voor alle documenten wil hebben, of slechts voor het document waarin je momenteel aan het werken bent.

Wens je de werkbalk terug weer te geven met enkel de standaardknoppen, klik je de knop “Beginwaarden” (7).
Kies “Alleen de werkbalk snelle toegang opnieuw instellen” in het drop-downlijstje.

Ben je klaar met je instellingen, klik je de knop OK.

 

les08_image004

 

Nog twee tips!

  1. Wanneer je een knop ziet in het lint die je wil toevoegen aan de werkbalk “Snelle toegang”, rechtsklik je deze en je kiest “Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang” in het drop-downmenu.
  2. Heb je een knop in de werkbalk “Snelle toegang” die je daar niet langer wenst, rechtsklik je deze en je kiest “Verwijderen uit werkbalk Snelle toegang” in het drop-downmenu.

Aanpassingen exporteren/importeren

Wens je de instellingen van de werkbalk “Snelle toegang” en het “Lint” te gebruiken op een andere PC, klik je de knop “Importeren en exporteren” (8).
Kies “Alle aanpassingen exporteren” in het drop-downmenu.
Sla dit aanpassingsbestand op, bijvoorbeeld op een USB-stick.

Plaats deze stick in je tweede computer, bijvoorbeeld een laptop.
Open Excel op deze laptop.
Open het dialoogvenster “Opties voor Excel”
Kies de categorie “Lint aanpassen” of “Werkbalk Snelle toegang”, maakt niet uit wat je kiest.
Klik de knop “Importeren en exporteren”.
Kies “Aanpassingsbestand importeren” in het pop-upmenu.
Selecteer het zojuist geëxporteerde bestand op de USB-stick.
Klik de knop “Openen”.
En klik de knop “Ja” wanneer Excel je vraagt of hij de bestaande aanpassingen moet vervangen.

 

les08_image005

 

Dit zal alle aanpassingen van het “lint” en de werkbalk “snelle toegang” toepassen op je laptop.